Карда йөргечләрдә йөрү
Сноубординг
Тау чаңгысы спорты
Фигуралы шуу
Чаңгы ярышлары
Шорт-трек
ТАУ ЧАҢГЫСЫ СПОРТЫ
"Свияжск калкулыклары" курорт-шәһәре
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 18:00
Делегацияләр килү
4 февраль 2021
13:10 - 13:20
Ачылу тантанасы
10:00 - 12:00
Дивизионнарга бүленү - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
5 февраль 2021
10:00 - 12:00
Финал - Super G - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
6 февраль 2021
10:00 - 12:00
Финал - Гигант слалом - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
7 февраль 2021
10:00 - 13:00
Финал - Слалом - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
8 февраль 2021
8:00 - 22:00
Делегацияләр китү
ТАУ ЧАҢГЫСЫ СПОРТЫ
"Свияжск калкулыклары" курорт-шәһәре
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
ЧАҢГЫ ЯРЫШЛАРЫ
"Локомотив" спорт комплексы
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 16:00
Делегацияләр килү
4 февраль 2021
9:45 - 9:55
Ачылу тантанасы
11:00 - 12:00
Дивизионнарга бүленү - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 500 метр
12:00 - 12:30
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - Классик стиль белән 50 метр
5 февраль 2021
10:30 - 11:30
Финал - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 500 метр
11:30 - 12:00
Финал - 1 нче категория - Классик стиль белән 50 метр
12:00 - 13:30
Дивизионнарга бүленү - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 1 километр
6 февраль 2021
10:30 - 11:00
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - Ирекле стиль белән 100 метр
11:00 - 12:00
Финал - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 2,5 километр
12:00 - 12:30
Финал - 3 нче категория - Ирекле стиль белән 2,5 километр
7 февраль 2021
10:30 - 11:00
Финал - 1 нче категория - Ирекле стиль белән 100 метр
11:00 - 12:30
Финал - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 1 километр
8 февраль 2021
8:00 - 22:00
Делегацияләр китү
ЧАҢГЫ ЯРЫШЛАРЫ
"Локомотив" спорт комплексы
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
12:30 - 13:30
Финал - 2 нче категория - Ирекле стиль белән 2,5 километр
13:30 - 14:10
Финал - 3 нче категория - Ирекле стиль белән 5 километр
12:30 - 14:10
Финал - 2 нче, 3 нче категория - Ирекле стиль белән 4х1 километр эстафетасы
ФИГУРАЛЫ ШУУ
Спорт сарае
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 18:00
Делегацияләр килү
6 февраль 2021
14:45 - 14:55
Ачылу тантанасы
15:00 - 15:25
Кыска программа - 4 нче дәрәҗә - Ялгыз ярышлар - Хатын-кызлар, ир-атлар
15:25 - 15:35
Кыска программа - 3 нче дәрәҗә - Парлы шуу (берләштерелгән спорт)
7 февраль 2021
16:00 - 16:15
Ирекле программа - 3 нче дәрәҗә - Ялгыз ярышлар - Хатын-кызлар
16:15 - 16:45
Ирекле программа -4 нче дәрәҗә - Ялгыз ярышлар - Хатын-кызлар, ир-атлар
16:45 - 16:55
Ирекле программа - 3 нче дәрәҗә - Парлы шуу (берләштерелгән спорт)
8 февраль 2021
8:00 - 22:00
Делегацияләр китү
ФИГУРАЛЫ ШУУ
Спорт сарае
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
15:35 - 16:20
Ирекле программа - 1 нче дәрәҗә - Ялгыз ярышлар - Хатын-кызлар, ир-атлар
16:20 - 16:40
Ирекле программа - 2 нче дәрәҗә - Ялгыз ярышлар - Хатын-кызлар
СНОУБОРДИНГ
"Свияжск калкулыклары" курорт-шәһәре
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 18:00
Делегацияләр килү
4 февраль 2021
13:10 - 13:25
Ачылу тантанасы
13:30 - 15:00
Дивизионнарга бүленү - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
5 февраль 2021
13:30 - 15:00
Финал - Super G - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
6 февраль 2021
13:30 - 15:00
Финал - Гигант слалом - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
7 февраль 2021
13:45 - 15:45
Финал - Слалом - Башлангыч, урта һәм алдынгы дәрәҗәләр
8 февраль 2021
8:00 - 22:00
Делегацияләр китү
СНОУБОРДИНГ
"Свияжск калкулыклары" курорт-шәһәре
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
КАРДА ЙӨРГЕЧЛӘРДӘ ЙӨРҮ
"Буревестник" стадионы
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 18:00
Делегацияләр килү
4 февраль 2021
9:40 - 9:50
Ачылу тантанасы
10:10 - 10:20
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - 25 метр
10:30 - 11:40
Дивизионнарга бүленү - 2 нче категория - 100 метр
11:50 - 13:00
Дивизионнарга бүленү - 2 нче, 3 нче категория - 400 метр
5 февраль 2021
10:00 - 10:20
Финал - 1 нче категория - 25 метр
10:20 - 12:15
Дивизионнарга бүленү - 2 нче, 3 нче категория - 200 метр
12:15 - 13:30
Дивизионнарга бүленү - 2 нче, 3 нче категория - 4х100 метр эстафетасы
6 февраль 2021
10:00 - 10:20
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - 50 метр
10:20 - 11:30
Финал - 2 нче категория - 100 метр
11:30 - 12:20
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 400 метр
7 февраль 2021
10:00 - 10:20
Финал - 1 нче категория - 50 метр
10:20 - 11:40
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 200 метр
11:40 - 12:00
Финал - 3 нче категория - 800 метр
8 февраль 2021
8:00 - 22:00
Делегацияләр китү
КАРДА ЙӨРГЕЧЛӘРДӘ ЙӨРҮ
"Буревестник" стадионы
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
12:20 - 13:30
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 4x100 метр эстафетасы
ШОРТ-ТРЕК
Спорт сарае
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
3 февраль 2021
8:00 - 21:00
Делегацияләр килү
6 февраль 2021
9:35 - 9:45
Ачылу тантанасы
10:04 - 10:21
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - 111 метр
10:21 - 10:31
Дивизионнарга бүленү - 2 нче категория - 333 метр
7 февраль 2021
10:04 - 10:21
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 1000 метр
10:21 - 10:31
Финал - 1 нче категория - 111 метр
10:46 - 10:59
Финал - 1 нче, 2 нче категория - 333 м
8 февраль 2021
8:00 - 21:00
Делегацияләр китү
ШОРТ-ТРЕК
Спорт сарае
Игътибар! Ярышларның башлану вакыты якынча бирелгән. Үзгәрешләрне карап барыгыз.
10:46 - 11:14
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - 222 метр
11:14 - 11:20
Дивизионнарга бүленү - 1 нче категория - 333 метр
11:20 - 11:36
Финал - 1 нче, 2 нче категория - 500 метр
10:59 - 11:14
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 777 метр
11:20 - 11:46
Финал - 1 нче категория - 222 метра
12:02 - 12:18
Финал - 2 нче, 3 нче категория - 1500 метр эстафетасы
12:01 - 12:31
Дивизионнарга бүленү - 3 нче категория - 1500 метр
2022 елда Казанда үтүче Махсус Олимпиаданың Бөтендөнья кышкы уеннары рәсми сайты
Copyright © 2022 Россиянең Махсус Олимпиадасы
All Rights Reserved